Каталог наперстков:

сувенирный наперсток

сувенирный наперсток
Номер по каталогу: 874
сувенирный наперсток
HUMMINGBIRD - КОЛИБРИ
Изготовитель: Spoontiquess/USA
Страна: США
Материал: олово
Рисунок: птица