Каталог наперстков:

сувенирный наперсток

сувенирный наперсток
Номер по каталогу: 3350
сувенирный наперсток
Цветы внутри - STERLING CLACCIG
Страна: Англия
Материал: керамика
Рисунок: растение