Каталог наперстков:

сувенирный наперсток

сувенирный наперсток
Номер по каталогу: 3332
сувенирный наперсток
Карта Chalkidiki
Страна: Греция
Материал: керамика
Рисунок: карта