Каталог наперстков:

сувенирный наперсток

сувенирный наперсток
Номер по каталогу: 2957
сувенирный наперсток
Tarifa
Страна: Испания
Материал: керамика
Рисунок: