Каталог наперстков:

сувенирный наперсток

сувенирный наперсток
Номер по каталогу: 2757
сувенирный наперсток
Turkey цветок. Символ от сглаза
Страна: Турция
Материал: керамика
Рисунок: растение, символ