Каталог наперстков:

сувенирный наперсток

сувенирный наперсток
Номер по каталогу: 2719
сувенирный наперсток
MONT ST. MISHEL - герб на чайнике
Страна: Франция
Материал: металл
Рисунок: герб