Каталог наперстков:

сувенирный наперсток

сувенирный наперсток
Номер по каталогу: 2641
сувенирный наперсток
Цветы Hollohaza Floral Fine Bone China Thimble Hungary Внутри - Hollohaza Hungary 1831
Страна: Венгрия
Материал: фарфор
Рисунок: растение