Каталог наперстков:

сувенирный наперсток

сувенирный наперсток
Номер по каталогу: 236
сувенирный наперсток
Wisconsin-Robin violet-sugar maple -малиновка, клен
Страна: США
Материал: олово
Рисунок: растение, птица