Каталог наперстков:

сувенирный наперсток

сувенирный наперсток
Номер по каталогу: 2250
сувенирный наперсток
Istanbul
Город: Стамбул
Страна: Турция
Материал: керамика
Рисунок: символ