Каталог наперстков:

сувенирный наперсток

сувенирный наперсток
Номер по каталогу: 1945
сувенирный наперсток
животные Австралии Australian Fauna
Страна: Австралия
Материал: олово
Рисунок: животное