Каталог наперстков:

сувенирный наперсток

сувенирный наперсток
Номер по каталогу: 1919
сувенирный наперсток
LATVIJA RIGA
Город: Рига
Страна: Латвия
Материал: фарфор
Рисунок: