Каталог наперстков:

сувенирный наперсток

сувенирный наперсток
Номер по каталогу: 1865
сувенирный наперсток
Нясвяж герб
Город: Несвяж
Страна: Белоруссия
Материал: глина
Рисунок: герб