Каталог наперстков:

сувенирный наперсток

сувенирный наперсток
Номер по каталогу: 1586
сувенирный наперсток
The Thimble Guild Внутри - Fine Bone China Crafted in England
Изготовитель: TCG-заказ
Материал: фарфор
Рисунок: символ