Каталог наперстков:

сувенирный наперсток

сувенирный наперсток
Номер по каталогу: 1498
сувенирный наперсток
Wedgwood England Johua Wedgwood
Материал: фарфор, jasper-ware
Рисунок: